Przeglądy budowlane Sieradz Przegląd, Powiat Sieradzki Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy sprawnie i fachowo.98-200 Rzezczypospolitej 3 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Sieradz. Przeglądy roczne Sieradz, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Sieradz, ekspertyzy Dariusz Górka spsieradz_sek@finn.pl starosta.esi@powiatypolskie.pl łódzkie 43 8227861

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Sieradz
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Sieradz
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Sieradz
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Sieradz
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Sieradz

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Sieradz
kontrole techniczne budynków Sieradz

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Sieradz Portal Sieradz Miasto Sieradz Przeglądy techniczne Sieradz Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku